Όλοι και όλα έχουν θέση στο wiki μας
Όλοι και όλα έχουν θέση στο wiki μας

Όπως αναφέρει και ο υπότιτλος, το wiki.redworlds.gr είναι «ένα wiki (εγκυκλοπαιδικό λεξικό) για την ελληνική επιστημονική φαντασία και το φανταστικό». Θέση σε αυτό έχει κάθε πρόσωπο (εκδότης, συγγραφέας, μεταφραστής, σκηνοθέτης, ανθολόγος, επιμελητής, μελετητής, σχεδιαστής, κριτικός...), έντυπο (βιβλίο, περιοδικό, φανζίν), ηλεκτρονική σελίδα ή φόρουμ, φεστιβάλ, όμιλος, σύλλογος ή λέσχη, γεγονός και κάθε τι άλλο σχετικό με την ελληνική επιστημονική φαντασία και το φανταστικό (φάνταζι, τρόμος) γενικότερα.

Συνεπώς, έχετε το ελεύθερο να δημιουργήσετε κάθε λήμμα για το οποίο έχετε γνώσεις και πληροί το παραπάνω κριτήριο «συνάφειας» με την ελληνική εφ και φ. Ουσιαστικά δεν τίθεται κάποιος περιορισμός -ή μάλλον, ένας και μόνο περιορισμός, για την ελάχιστη συνεισφορά στο αντικείμενο του προσώπου που αποκτά λήμμα: Αν πρόκειται για συγγραφέα, σε αυτή την αρχική φάση ανάπτυξης του wiki, συμπεριλαμβάνουμε εκείνους που έχουν δημοσιεύσει δύο τουλάχιστον διηγήματα σε περιοδικά ή ανθολογίες (ή, τουλάχιστον ένα μυθιστόρημα). Για τους μεταφραστές, επιμελητές, κριτικούς κλπ. αντίστοιχα σε αυτή τη φάση κρίνουμε σκόπιμο να συμπεριλάβουμε όσους έχουν μια σχετικά μακρά και σταθερή σχέση με το αντικείμενο (πχ. έχουν μεταφράσει αρκετά διηγήματα ή βιβλία, ακόμα και αν μεταφράζουν επίσης συμβατική λογοτεχνία, έχουν υπάρξει επιμελητές σε σταθερή επαγγελματική βάση και επί μακρόν κλπ.).