«Η γνώση είναι δύναμη....»
«Η γνώση είναι δύναμη....»

To wiki μας συμβαδίζει ως προς τους κανόνες χρήσης με την πλειονότητα των «ανοιχτών», κοινοτικών wiki σε όλο τον κόσμο. Πιο συγκεκριμένα:

Ο στόχος μας είναι...
...να δημιουργήσουμε ένα πλήρες εγκυκλοπαιδικό λεξικό για την ελληνική επιστημονική φαντασία και φαντασία. Λήμμα μπορεί να αποκτήσει κάθε πρόσωπο, βιβλίο, περιοδικό, κινηματογραφική ταινία, άλλης μορφής έργο, λέσχη, φεστιβάλ, συνέδριο, ημερίδα, γεγονός κλπ. που σχετίζεται με την ελληνική εφ & φαντασία ή την παρουσίαση των ξένων έργων στην Ελλάδα.

Η βάση συνεργασίας του wiki μας είναι...
...κοινοτική. Τα λήμματα διαμορφώνονται με την εκούσια συνεργασία των χρηστών, που προσφέρουν ελεύθερα και χωρίς οποιοδήποτε οικονομικό αντάλλαγμα τις γνώσεις τους, προς όφελος των υπόλοιπων χρηστών και αναγνωστών. Σε αυτή τη διαδικασία -διαρκούς εμπλουτισμού του wiki- επιδιώκουμε την ενεργοποίηση και συμμετοχή όσο το δυνατόν περισσότερων φίλων της εφ.

Τα λήμματα έχουν χαρακτήρα...
...εγκυκλοπαιδικό. Συνεπώς, το λήμμα που αφορά ένα πρόσωπο οφείλει να περιέχει φωτογραφία του, βιογραφικό σημείωμα, εργογραφία και αρθρογραφία, τυχόν συμμετοχή σε συνέδρια, ημερίδες, φεστιβάλ κλπ. Κατ' αναλογία, το λήμμα ενός έργου οφείλει να περιέχει παράθεση του περιεχομένου του, στοιχεία γύρω από τη δημιουργία του (πχ. σε ένα μυθιστόρημα: πότε γράφηκε, πότε εκδόθηκε κλπ.) καθώς και κρίσεις για αυτό, όπως εκφράστηκαν από επαγγελματίες και ειδικούς του χώρου. Το λήμμα μπορεί επίσης να περιλαμβάνει παραπομπή στην ιστοσελίδα του προσώπου ή του έργου, εφόσον υπάρχει, προκειμένου ο αναγνώστης να αντλήσει περισσότερα στοιχεία. Στα περιεχόμενα ενός λήμματος δεν μπορεί να περιλαμβάνονται διαφημίσεις ή κρίσεις που είναι υποκειμενικές, δεν τεκμηριώνονται ή προέρχονται από μη ειδικούς τους χώρου (πχ. «το βιβλίο αυτό περιλαμβάνεται στα κορυφαία της παγκόσμιας λογοτεχνίας», «κατά τη γνώμη μου είναι αριστούργημα»...)

Ως χρήστες του wiki, είστε ελεύθεροι...
...να διαβάζετε και να τυπώνετε τα λήμματα. Να συμμετέχετε στη δημιουργία νέων και τη βελτίωση & διόρθωση των υπαρχόντων. Να διαμοιράζετε τα λήμματα στο δίκτυο, κάνοντας αναφορά ή παραπέμποντας στην πηγή τους. Να χρησιμοποιείτε πλήρη λήμματα ή τμήματα αυτών στο πλαίσιο άλλων πνευματικών έργων, υπό τον όρο ότι τα έργα αυτά διέπονται από ανάλογο πλαίσιο ελεύθερης και ανοιχτής χρήσης και έχουν στόχο τη διάδοση της γνώσης.

Δεν είστε βέβαια ελεύθεροι...
...να παραβιάζετε πνευματικά δικαιώματα τρίτων. Μπορείτε ωστόσο να χρησιμοποιείτε τμήμα έργου που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα (πχ. μικρό απόσπασμα μυθιστορήματος, διηγήματος, άρθρου κλπ.) αν αυτό είναι απαραίτητο για την πληρότητα και εγκυρότητα λήμματος του wiki. Δεν είστε επίσης ελεύθεροι να τροποποιείτε τα λήμματα με τρόπο που να παραβιάζεται ο κανόνας για το χαρακτήρα των λημμάτων (βλ. παραπάνω).

Προσοχή! Με την εγγραφή και συμμετοχή σας αποδέχεστε ότι...
...ενώ τυχόν διαφωνίες για το περιεχόμενο, τη μορφή ή την ανάπτυξη των λημμάτων συζητούνται διεξοδικά με όρους αλληλοσεβασμού, ο administrator και οι editors έχουν τον τελικό λόγο όπου δεν επιτυγχάνεται πλήρης συμφωνία. Αποδέχεστε επίσης, ότι η συνεισφορά σας σε ένα λήμμα αποτελεί διαρκές κτήμα της παγκόσμιας κοινότητας και έτσι μετά τη δημοσίευσή του δεν διαγράφεται και δεν αφαιρείται, ακόμα και αν το ζητήσετε. Τέλος, ότι συμπεριφορά που παραβιάζει κατ' επανάληψη και με επιμονή τους παραπάνω κανόνες συμμετοχής & χρήσης, έχει ως συνέπεια αρχικά προειδοποίηση από τον administrator και τελικά διαγραφή του λογαριασμού χρήστη.

Κανόνες συμμετοχής και χρήσης v. 2.0, 16.3.2014. Προηγούμενη έκδοση, v. 1.0, 13.9.2013