Σημείωση: Ο πίνακας επιστημονικών δημοσιεύσεων της Εύης Σαμπανίκου έχει αντληθεί αυτούσιος από τη σχετική ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Παρατίθεται στις σελίδες μας, καθώς στην αρχική του εκδοχή, όπως μπορείτε να διαπιστώσετε κάνοντας κλικ εδώ, έχει πρόβλημα κωδικοποίησης.

Αντλήθηκε στις 20 Ιουνίου 2014. Από ό,τι φαίνεται, δεν περιλαμβάνει δημοσιεύσεις μετά το 2006.

-------

ΕΥΗ ΔΗΜ. ΣΑΜΠΑΝΙΚΟΥ
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας
Πανεπιστήμιο Αιγαίου


Κεφάλαια σε βιβλία:

Domna Pastourmatzi (editor), “Science Fiction in the World of Contemporary Visual Arts: The European Science Fiction Comics Culture”, Biotechnological and Medical Themes in Science Fiction, Aristotle University of Thessaloniki, Department of English Literature, University Studio Press, Thessaloniki, 2003 (ISBN: 960–12-1133-0).
Εύη Σαμπανίκου – Βασίλης Βλαχάκης, «Τέχνη και Τεχνολογία», στο: Ν. Βερνίκος, Σοφία Δασκαλοπούλου, Φιλήμων Μπαντιμαρούδης, Νίκος Μπουμπάρης (επιμέλεια), Πολιτιστικές Βιομηχανίες. Διαδικασίες, Υπηρεσίες, Αγαθά, εκδόσεις ΚΡΙΤΙΚΗ, Αθήνα 2005, σελίδες 249-276.
Εύη Σαμπανίκου, «Ο κόσμος των Schuiten και Peeters. Les Cites Obscures», στο: Εύη Σαμπανίκου, Αβραάμ Κάουα, Πάνος Κρητικός, Μυρτώ Τσελέντη (επιμέλεια), Μεταξύ Φαντασίας και Πραγματικότητας. Σκέψεις και Απόψεις για τα Κόμικς, Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας, Μυτιλήνη 2005.
Εύη Σαμπανίκου, «Το ’λλο που είμαστε Εμείς», στο: Εύη Σαμπανίκου, Αβραάμ Κάουα (μετάφραση – επιστημονική επιμέλεια), πρόλογος: Κώστας Κωτσάκης, Η Αρχαιολογία στο Στόχαστρο, επιμέλεια Lynn Meskell Εκδόσεις ΚΡΙΤΙΚΗ, Αθήνα 2006.
Εύη Σαμπανίκου, «Philippe Druillet, Chaos. Αρχαιολογία του Τέλους ή μια Έσχατη Αρχή», στο: Εύη Σαμπανίκου, Αβραάμ Κάουα, Πάνος Κρητικός, Μυρτώ Τσελέντη (επιμέλεια), Κόμικς και επιστημονική φαντασία. Πρακτικά Διεθνούς Συνεδρίου (υπό έκδοση).
Tsekouras G.E., Kawa A., and Sampanikou E., “A Fuzzy Logic Approach for the Classification of the Greek Comics Artists”,στο: Εύη Σαμπανίκου, Αβραάμ Κάουα, Πάνος Κρητικός, Μυρτώ Τσελέντη (επιμέλεια), Κόμικς και επιστημονική φαντασία. Πρακτικά Διεθνούς Συνεδρίου (υπό έκδοση).

Δημοσιευμένες Εργασίες σε Τιμητικούς Τόμους:
Εύη Δημ. Σαμπανίκου, Γεράσιμος Διον. Παυλογεωργάτος, «Δυο Μεταβυζαντινές Εικόνες από τη Θεσσαλία και ο Ζωγράφος Δροσινός», Μίλτος Γαρίδης (1926-1996), Αφιέρωμα, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων – Τομέας Αρχαιολογίας, Ιωάννινα 2003, τόμος Β΄, σελίδες 639-654.Β) Δημοσιευμένες Εργασίες σε Επιστημονικά Περιοδικά και Πρακτικά Συνεδρίων:
ΑΡΘΡΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΜΕ ΚΡΙΤΕΣ

Evi (Evangelia) D. Sampanikou, “Autobiography, Gender and Politics: A Case Study”, International Journal of Interdisciplinary Social Sciences, τόμος 1.
Evi Sampanikou, “Virtuality and the Realistic Image. A Theoretical Approach to Contemporary Visua Arts”, International Journal of Infonomics.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΜΕ ΚΡΙΤΕΣ

Tsekouras G.E., Kawa A., and Sampanikou E., “Potential-Based Fuzzy Clustering and Cluster Validity for Categorical Data with Application in Modeling Cultural Data”, 3rdIEEEInternationalConferenceonComputationalCybernetics, Mauritius, April 2005, pp. 73-78.
Tsekouras G.E., and Sampanikou E., “Cluster Analysis for the Statistical Modeling of Aesthetic Judgment Data Related to Comics Artists”,InternationalEnformatikaConference (IEC’ 05), Prague, August 2005, pp. 304-306.
Evi Sampanikou, Abraham Kawa, “The Digital Environment in Visual and Audiovisual Arts. A Theoretical Approach” ISIMD 06, 4th International Symposium of Interactive Media Design, Yeditepe University, Istanbul, 28-30 April 2006 (δημοσίευση σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή στον τόμο των Πρακτικών.
Εύη Σαμπανίκου, Γεράσιμος Παυλογεωργάτος, Αβραάμ Κάουα, «Και η ‘αθώα ματιά’; Μια θεωρητική προσέγγιση στις εικονικές εκθέσεις και την εικονική πραγματικότητα», Γ΄ Διεθνές Συνέδριο Μουσειολογίας και ετήσιο Συνέδριο Επιτοπής AVICOM, Μυτιλήνη 5-9 Ιουνίου 2006 (υπό δημοσίευση στα Πρακτικά).
Γεράσιμος Παυλογεωργάτος, Εύη Σαμπανίκου, «Διατήρηση αρχείων ήχου», Γ΄ Διεθνές Συνέδριο Μουσειολογίας και ετήσιο Συνέδριο Επιτοπής AVICOM, Μυτιλήνη 5-9 Ιουνίου 2006 (υπό δημοσίευση στα Πρακτικά).

ΑΡΘΡΑ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΜΕ ΚΡΙΤΕΣ

«Η εικονογράφηση της σκηνής του "μαινομένου μονοκέρωτος" από το μυθιστόρημα Βαρλαάμ-Ιωάσαφ στην ελλαδική μεταβυζαντινή τοιχογραφία», Δωδώνη, Επιστημονική Επετηρίς της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, τόμος ΙΘ' (1990), τεύχος 1, σσ. 127-157.
«Διακοσμητική ψευδοεπιγραφή σε ειλητάριο προφήτη: η περίπτωση του Αγ. Γεωργίου Βασιλικής», Δωδώνη, Επιστημονική Επετηρίς της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, τόμος Κ' (1991), σσ. 113-120.
Τεχνοτροπικές Τάσεις στη Μνημειακή Ζωγραφική του 17ου αιώνα στην Κεντρική Θεσσαλία», Θεσσαλικό Ημερολόγιο, τόμος 37ος (2000), σσ. 145 - 164.
«Ιδεολογικές προσεγγίσεις της ζωγραφικής του 18ου αιώνα στην έρευνα για τη Μεταβυζαντινή Τέχνη», Περίαπτο, Αρχαιολογία - Τέχνες - Ανθρωπος, τεύχος 2 (’νοιξη 2000), σσ. 19-20.
«Εικόνες επιστυλίου τέμπλου από τον ναό του Αγ. Ιωάννου του Προδρόμου στα Τρίκαλα (17ος αιώνας)», Τρικαλινά, τόμος 21 (2001), Ετήσια Επιστημονική Έκδοση, Φιλολογικός - Ιστορικός - Λογοτεχνικός Σύνδεσμος (Φ.Ι.ΛΟ.Σ.), σσ. 411-432.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΤΟΜΟΥΣ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ:

«Σχέσεις της παράστασης της Κοίμησης του Εφραίμ στο παρεκκλήσι των Τριών Ιεραρχών (Μονή Βαρλαάμ), με τις αντίστοιχες παραστάσεις στην Κοίμηση Καλαμπάκας και στη Μονή Φιλανθρωπηνών», Πρακτικά Συμποσίου Νήσου Ιωαννίνων, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Τμήμα Ιστορίας – Αρχαιολογίας, Ιωάννινα - Μάιος 1992, σσ. 275 - 291, εικ. 1 – 15, Ιωάννινα 2001.
«Φορητές εικόνες του 17ου αι. του "ιερέα Ιωάννη εκ χώρας Σταγών" από το τέμπλο του παρεκκλησίου των Τριών Ιεραρχών στη Μετεωριτική Μονή Βαρλαάμ», 5ο Συμπόσιο Τρικαλινών Σπουδών (5 - 7 Νοεμβρίου 1999), Τρικαλινά, τόμος 20 (2000), Ετήσια Επιστημονική Έκδοση, Φιλολογικός - Ιστορικός - Λογοτεχνικός Σύνδεσμος (Φ.Ι.ΛΟ.Σ.), σσ. 341-354.
«Τοιχογραφίες του 17ου αιώνα στους ναούς της ευρύτερης περιοχής της Καλαμπάκας: Ο ναός του Αγ. Γεωργίου Βασιλικής», Πρακτικά Α΄ Ιστορικού Συνεδρίου Καλαμπάκας, Τρίκαλα 2000, σσ. 545-568.
«Η παράσταση της Σταύρωσης στη Μονή Αγ. Νικολάου Μετσόβου. Η καταγωγή και εξέλιξη του εικονογραφικού τύπου», Πρακτικά Δ΄ Συνεδρίου Μετσοβίτικων Σπουδών (Μέτσοβο 3-5 Σεπτεμβρίου 2000) (υπό έκδοση).
«Enki Bilal, Σαρκοφάγος. Ένα μουσείο του μέλλοντος», Μουσείο, Επικοινωνία και Νέες Τεχνολογίες. Πρακτικά 1ου Διεθνούς Συνεδρίου Μουσειολογίας Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας, Μυτιλήνη 2003 (τυπώνεται).
Αβραάμ Κάουα, Πάνος Κρητικός, Εύη Σαμπανίκου, Μυρτώ Τσελέντη (ομάδα Iconotopia), «Η Φάρμα του Larson, ή Η Ακραία Πλευρά Ενός Καθ’όλα Φυσιολογικού Κόσμου», Πρακτικά Πρώτου Συνεδρίου για την Πολιτική Γελοιογραφία, Λειβαδιά, Σεπτέμβριος 2005 (υπό έκδοση).
Εύη Σαμπανίκου, Γεράσιμος Παυλογεωργάτος, «Η Μεταδιαδικαστική Αρχαιολογία ως σύγκλιση μεταξύ Ανθρωπιστικών Σπουδών και Κοινωνικών Επιστημών. Νέες Έννοιες της Πολιτιστικής Κληρονομιάς», Οι Κοινωνικές Επιστήμες Σήμερα. Πρακτικά Πρώτου Συνεδρίου Σχολής Κοινωνικών Επιστημών, εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα 2007.

Ε) Δημοσιευμένο Μεταφραστικό 'Εργο:

M. Garidis and Athan. D. Paliouras, Monasteries of the Island of Ioannina, Ioannina 1993 (από τα ελληνικά στα αγγλικά).
Η αγγλική μετάφραση στον δίγλωσσο (ελληνικά – αγγλικά) οδηγό: Μολυβδοσκέπαστος – Molyvdoskepastos, Υπουργείο Πολιτισμού – Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων, Αθήνα 1999.
Εύη Σαμπανίκου, Αβραάμ Κάουα (μετάφραση – επιστημονική επιμέλεια), πρόλογος: Κώστας Κωτσάκης, Η Αρχαιολογία στο Στόχαστρο, επιμέλεια Lynn Meskell Εκδόσεις ΚΡΙΤΙΚΗ, Αθήνα 2006.