Loading...
 

Biotechnological and medical themes in science fiction (τόμος πρακτικών)

Το εξώφυλλο του τόμου
Το εξώφυλλο του τόμου
Ο τόμος Biotechnological and medical themes in science fiction (σελ. 512, ISBN 960-12-1133-0, University Studio Press, 2002) αποτελεί την έκδοση πρακτικών του Διεθνούς Συνεδρίου Επιστημονικής Φαντασίας, που διοργανώθηκε στη Θεσσαλονίκη το 2001.

Υπεύθυνη για την έκδοση ήταν η πρόεδρος της οργανωτικής επιτροπής του συνεδρίου, Δόμνα Παστουρματζή.

Τις πρώτες σελίδες του τόμου καταλαμβάνει η εισαγωγή της Παστουρματζή με θέμα την επιστημονική φαντασία στην εποχή της βιοτεχνολογίας. Ακολουθούν 31 ανακοινώσεις χωρισμένες σε οχτώ ενότητες. Από αυτές, οι 29 είναι στα αγγλικά (που είναι η κύρια γλώσσα του βιβλίου) και δύο (των Αλεξία Αθανασίου και Ράνια Κατσαρέα) στα ελληνικά. Η εισαγωγή, τα στοιχεία έκδοσης, το ευρετήριο και τα βιογραφικά σημειώματα των συγγραφέων είναι επίσης στα αγγλικά.

Δέκα τρεις από τους αρθρογράφους του τόμου ήταν Έλληνες και δέκα οχτώ από χώρες όπως οι ΗΠΑ, Καναδάς, Αυστραλία, Ιταλία, Πολωνία, Αυστρία και άλλες, κατά κύριο λόγο ακαδημαϊκοί.

Περιεχόμενα

Ποιο συγκεκριμένα, τα περιεχόμενα του τόμου είναι:

Introduction
 • Domna Pastourmatzi, Science fiction in the biotech era

  1. Pondering over the new technologies
  • Candas Jane Dorsey, Internalizing the final frontier
  • Timothy J. Anderson, I want to be your sex symbol: Exploring objectification, cultural definition etc.
  • Joan L. Slonczewski, The brain plague: Brains and biology in Science Fiction

  2. Looking toward outer space
  • Athena Andreadis, Science fiction needs the dreams that science is made of
  • Gerald David Nordley, What's the hurry? How biotechnological advances can make interstellar civilization possible without fantasy space drives

  3. Organ trasplants
  • Susan M. Squier, Trasplant medicine and transformative narrative, or is science fiction "rubbish"?
  • Zoe Detsi - Diamanti, Bio-slavery, or the cannibalistic quest for longevity: Harvesting for human organs in Manjula Padmanabhan's drama

  4. Cloning
  • Darko Suvin, Science fiction parables of mutation an cloning as/and cognition
  • Janeen Webb, Bone of my bones, flesh of my flesh: A brief history of the clone in science fiction
  • Domna Pastourmatzi, Cloning out of love: Jacques Testart's eve ou la repetition
  • Maria Aline Ferreira, "The malediction of clones"? Huxley, Mitchison, Haldane
  • Katerina Kitsi-Mitakou, "None of woman born": Colonizing the womb from Frankestein's mother to Naomi Mitchison's clone mums

  5. Cinematic representations
  • Monica Messner, The questioning of cultural norms in X-Men (2000)
  • Claudia Schwarz, Fading bodies, The invisible in science fiction
  • Michalis Kokonis, "Prophecies are rugged and dirty": Algeny as metaphor in Cronenberg's cinematic vision of the future
  • Αλεξία Αθανασίου, Αβασάνιστη γνώση και ανορθόδοξη κοινωνικο-βιολογική εξέλιξη στο κλασικό Star Trek

  6. Choices, cost and the trans/post-human condition
  • Andrew Enstice, A terrible beauty: David Zindell and the trans-human condition
  • Edward F. Higgins, Quaker ethos as science praxis in Joan L. Slonczewski's A door into ocean
  • Brigitte Scheer-Schazler, Loving insects can be dangerous: assessing the cost of life in Octavia Estelle Butler's novella «Bloodchild» (1984)
  • Elisabeth Kraus, Biotech bodies, identity and power in works by Rebecca Ore, Pat Cadigan, Greg Egan and Greg Bear

  7. Approaches to biotech innovations
  • Russell Blackford, Beyond the Frankenscientist: Biotech and biomedical themes in Australian science fiction
  • Pawel Frelik, "Tomorrow is wet and squishy": biotechnological comedy gone horror in Paul Di Filippo's Ribofunk
  • William Schultz, How is genetic engineering a sign and a cause of the deterioration of human nature?
  • Neil Gerlach, Criminal biology: genetic crime thrillers and the future of social control

  8. Hellenic Voices
  • Spyros Vretos, Scientific, ethical and political ramifications of Humankind's biological diversification as extrapolated in contemporary anglophone science fiction
  • Nerina Kioseoglou, "Wishes of man": exploring problems of identity in times of change, as reflected in science fiction drawing upon themes of biotechnology
  • Ioannis Vassiliadis, Genetic manipulation: Concerns and hopes in Diamantis Florakis' Ta Gonidia tis agiotitas
  • Georgios Papantonakis, Hellenic children's science fiction: Biotechnological and biomedical findings in Kira Sinou's texts
  • Evi D. Sampanikou, Science fiction in the world of contemporary visual arts: The European science fiction comics culture
  • Tatiana Rapatzikou, "Remember the future": the emergence of a new "terminal" identity and Orlan's surgical body act
  • Ράνια Κατσαρέα, Σχολιάζοντας ιστορίες γενετικών επεμβάσεων: σε ποια ανήκει ο τίτλος της καλύτερης